Stemprofessionals

Het stemcentrum Drechtsteden is een netwerk van professionals, opgezet om de verschillende facetten van het spreken en zingen op een gezonde manier te leren beheersen en bewust te gebruiken. Onder de mogelijkheden van het Stemcentrum Drechtsteden vallen specialistische logopedie, stemtherapie, zanglessen, groepslessen en workshops.

Stemcentrum Drechtsteden biedt (beroeps-)sprekers en  zangers (van alle niveaus) die stemproblemen hebben of hebben gehad trajecten aan om de stem weer op een gezonde manier te kunnen gebruiken.  Logopedische oefeningen worden aangevuld met oefeningen uit diverse spreek-, zang-, adem- en bewegingsmethodes die normaliter niet in een logopediepraktijk kunnen worden aangeboden.

Daarnaast verstrekt het Stemcentrum informatie aan  (koor-) zangers, dirigenten, leraren, predikanten,  en andere geïnteresseerden om een gezond gebruik van de stem te bevorderen.

 

Geef een reactie