Zangles

Stemcentrum Drechtsteden biedt gespecialiseerde zanglessen om de stem op een gezonde manier te leren gebruiken en ontwikkelen.

Indien nodig wordt er in overleg met de logopedist een lesplan opgesteld. Ook tijdens het lestraject is er regelmatig contact mogelijk tussen zangdocent en logopedist.